Καλωσήλθατε!

Στα πλαίσια της βελτίωσης της διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων μέσω της Υπηρεσιας Μιας Στάσης (ΥΜΣ), παρέχεται πλέον η δυνατότητα κάποιων ελέγχων πριν ακόμα η ίδια η διαδικασία της ίδρυσης ξεκινήσει. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δύο ειδών. Κατά πρώτον, η ΥΜΣ μπορεί να ελέγξει το ΓΕΜΗ για τη διαθεσιμότητα των στοιχείων επωνυμίας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στην προς ίδρυση επιχείρηση. Κατα δεύτερον, η ΥΜΣ μπορεί να ελέγξει αν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της προς ίδρυση επιχείρησης υπάγονται στις αρμοδιότητές της ή η ίδρυση επιχείρησης με αυτούς τους ΚΑΔ δεν μπορεί να γίνει μέσω της ΥΜΣ (πχ. ΚΑΔ υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Επιλέξτε τον έλεγχο που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε:Εισάγετε τον ΚΑΔ που θέλετε να ελέγξετε ως προς τη συμβατότητά του με την ΥΜΣ. Αν ο ΚΑΔ ανήκει στους μη επιτρεπτούς θα σας επιστραφεί το μήνυμα Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ δεν υπάγεται στην ΥΜΣ, πράγμα που σημαίνει πως δεν μπορείτε να ιδρύσετε την σχετική επιχείρηση μέσω ΥΜΣ. Αντίθετα, αν επιστραφεί το μήνυμα Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ υπάγεται στην ΥΜΣ, σημαίνει πως μπορείτε να ιδρύσετε επιχείρηση με τον συγκεκριμένο ΚΑΔ μέσω ΥΜΣ.